Kontaktujte nás ...

CZZ - Centrální zdravotnická zadavatelská


Švendova 1282,
 500 03 - Hradec Králové
 Česká republika

 IČO 28181662

+420 495 000 571
 +420 495 000 571
info@czz-khk.cz
info@czz-khk.cz

Důležité telefony


Sídlo společnosti:
Účetní oddělení:

Provozní oddělení:
+420 495 000 571
+420 241 040 712
+420 241 040 714 / správa dat
+420 241 040 715 / centrální sklad
+420 774 757 477 / tech. podpora

Napište nám ...

JMÉNO*
EMAIL*
TEXT*

MAPA - kde nás najdete

... načítám mapové podklady

Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové, Česká republika


SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o., IČO: 281 81 662, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové, (dále jen „povinný subjekt“) stanoví k zajištění postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Žadatel o informace poskytované povinným subjektem, pokud se nejedná o zveřejněnou informaci, uhradí povinnému subjektu náklady spojené s vyhledáváním a odesláním informací podle cen uvedených v sazebníku.

 1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace:
  • jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formát A4: 1,50 Kč
  • oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formát A4: 3,00 Kč
  • Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinný subjekt za pořízení kopie uhradí.
 2. Náklady na opatření technických nosičů dat:
  • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel: 10,- Kč
  • za 1 ks DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel: 25,- Kč
  • V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny. Jestliže žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu požadována.
 3. Náklady na odeslání informací žadateli
  • poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb
  • balné: paušál 20,- Kč
  • V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací požadována.
 4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
  • každá započatá 1 hod. vyhledávání 1 pracovníkem: 300,- Kč
  • V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 5. Podmínky úhrady
  1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku.
  2. Výsledná cena je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku. Výsledná cena, která vznikne součtem dílčích cen za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření technického nosiče dat, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem nahoru.
  3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
  4. Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na tisk a kopírování přinesených dokumentů, neboť tuto službu povinný subjekt nevykonává.
  5. Úhrada nákladů je možná buď v hotovosti po předchozí domluvě v sídle povinného subjektu při převzetí informace, nebo na účet povinného subjektu č. 185215250/0600 vedený u Moneta Money bank.
  6. Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 50,- Kč, lze ji poskytnout bezplatně.

 

Ceník ke stažení ZDE

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.